Vi utvecklar för få ledare åt gången för att kunna förflytta organisationen

Fallgrop #7

Skapa beteendeförändring hos fler ledare

Att förändra beteendet i en organisation är lite som att få en rymdraket att lätta från jordytan. Det krävs en hel del kraft för att besegra gravitationen och få raketen att röra sig uppåt. Men när den lämnat atmosfären räcker det med små, små styrraketer för att den ska flyga dit man vill.

Fallgrop #7 Mindset

På samma sätt fungerar det om du utvecklar för få ledare åt gången, med för långa tidsintervaller mellan utbildningstillfällena. Effekten späds ut så att det inte finns tillräcklig kraft för att förflytta organisationen.

För att uppnå verklig effekt måste vi nå ut till en stor del av organisationens ledare med ett uniformt budskap. Först då kan vi uppnå en faktisk förflyttning och förändra organisationens riktning. Om vi inte har tillräckligt många ledare med oss och uppnår den kritiska massan, så riskerar effekten av ledarutvecklingen att bli mycket temporär eller att utebli helt. Det är alltså helt avgörande att utvecklingen sker i så stor skala som möjligt, under en så begränsad tidsrymd som möjligt.

Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er i transformationen för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #7 Skapa beteendeförändring

Obligatorisk