Fördjupning

Hur vi gör

Mindset skapar High Performance Learning Journeys®

High Performance Learning Journeys® (HPLJ) är ett angreppssätt som bevisats ge mer hållbara beteenden och förbättrade prestationer av utbildningsinsatser. Samtliga av Mindsets konsulter är HPLJ certifierade.

HPLJ-metodiken är baserad på Professor Robert Brinkerhoffs 40 år av forskning kring utbildning och lärande, på deltagare och deras chefer, på vad som ger effekt – och vad som inte ger önskade resultat. Att använda HPLJ som metodik har visat sig minska tidsåtgången i klassrummet, visa på effekten av digitala verktyg och skapat hållbara beteendeförändringar.

Metodiken för utbildningsdesignen bygger på fyra grundläggande principer, som utgör själva basen i alla utbildningsinitiativ. Dessa fyra principer gör det möjligt att designa utbildning där fokuset inte är på ”eventet” utan på lärresan.

 • Commit to the journey – Deltagaren måste vara tillräckligt engagerad och beredd att göra förändringar
 • Build the knowledge foundation – Att få deltagaren att veta och förstå hur de ska använda sina nya kunskaper på ett meningsfullt och praktiskt sätt
 • Practice and develop skills – Deltagaren måste få att öva på sina nya färdigheter, i trygg miljö, och få feedback med möjlighet till reflektion
 • Strengthen results – Att ge deltagaren möjligheter och visa vägen till hur de själva kan ta ansvar för sin personliga utveckling, genom att fördjupa sitt lärande och sina färdigheter

När alla dessa fyra element kombineras, så skapas också en hållbar lärresa.

Mindset är guldcertifierade av Kirkpatrick partners

Det är en kvalitetsstämpel på vårt kontinuerliga arbete med att skapa nya processer, verktyg och arbetssätt som säkerställer önskade resultat av utbildningssatsningar. Vi är extra stolta över denna utmärkelse eftersom den bevisar och visar att vårt arbetssätt löser många av de utmaningar som utbildningsbranschen faktiskt står inför. Världen över.

Kirkpatricks modell är välkänd världen över och används som standard för att mäta resultat och effektivitet av utbildningsprogram. Modellen skapades först av Dr. Don Kirkpatrick 1950, men har genomgått ett flertal uppdateringar för att passa dagens standard.

Modellen är uppbyggd på fyra olika nivåer, där alla fyller olika funktioner i utvärderingsprocessen.

Level 1 Reaction – Evaluates how participants respond to the training

Level 2 Learning – Measures if they actually learned the material

Level 3 Behavior – Considers if they are using what they learned on the job

Level 4 Results – Evaluates if the training positively impacted the organization

Läs mer om hur Kirkpatricks arbetar, och hur modellen fungerar rent praktiskt på deras hemsida.

 

Impact study utförd av Brinkerhoff Evaluation Institute (BEI)

De studier som gjorts av Brinkerhoff Evaluation Institute visade att den digitala lärplattformen Promote, när den användes med Mindsets metodik, skapade en lärprocess som i sin tur gav en organisationskultur med resultatfokus.

Brinkerhoff Evaluation Institute (BEI) utvecklade en enkät för att adressera alla olika aspekter av lärande, tillämpning av lärande, chefsinvolvering, ansvarskänsla och övning.

Studien tittade på sju olika organisationer från sju olika industrier, bland andra vård/omsorg, bygg, bank och bilindustri, och deras ledarskapsprogram. Alla program var utsträckta I tid, 6-12 månader, med 3-4 klassrumsträningar, allt designat enligt en high performance design. 616 deltagare och 414 coaches deltog I studien.

Studien fann ett antal resultat:

 • Exceptionellt hög lärtransfer, från lärande till prestation på arbetsplatsen
 • Varaktiga beteendeförändringar 3-6 månader efter utbildningsprogrammen
 • Högt deltagarengagemang
 • Hög ansvarskänsla – även utan aktiv chefsinvolvering
 • Plattformen Promote stöttar en kultur av aktivt lärande

Jämfört med andra program designade för effektivt lärande så stack programmen som använde Promote ut, deltagarna visade ett högre engagemang med en högre grad av ansvar. 70% angav att de var väldigt motiverade att använda sina nya kunskaper på jobbet.

Vinnare på Brandon Hall Group Excellence Award 2018

2018 vann Mindset två guldmedaljer i den prestigefulla kategorin ”Best Advance In Leadership Development” på Brandon Hall Excellence in Leadership Development Awards för våra ledarskapsprogram hos PEAB och Scania.

Brandon Hall är en välansedd och fristående forsknings- och analysföretag, med mer än 10,000 kunder, över hela världen, och mer än 20 år erfarenhet av att leverera forskningsbaserade lösningar för att förbättra organisationer.

Brandon Hall Group är fokuserar på forskning i vad ökar resultaten hos stora och växande organisationer, och bidrar med strategiska insatser och insikter hur en företagsledning kan nå sina affärsresultat.

För att vinna guld, måste du uppnå högsta betyg i fem olika kategorier.

 1. Fit to the Needs – This leadership development program effectively aligned to the learning needs and situation.
 2. Design and Delivery of the Program – The leadership development program supports the leadership development goals and learning objectives.
 3. Adoption of the Program – The leadership development program was well received and adopted by the organization’s leaders.
 4. Measurable Benefits – The leadership development program achieved measurable benefits and outcomes for the participants and organization.
 5. Overall – Overall, the leadership development program had a positive impact for the participants and organization.

 

Intresseanmälan

Hur vi gör det fördjupning

Obligatorisk