Ledarskapsutbildning som driver engagemang

Hur vi gör

Ledarskap har den enskilt största påverkan på engagemanget i en organisation. Värdekedjan är enkel: Ledarskap driver engagemang – Ökat engagemang ger högre tillväxt, lönsamhet och nöjdare kunder.

Vi börjar med slutet

Definiera

Våra Kirkpatrick-certifierade utbildare hjälper dig att se utvecklingsbehov och vilka framgångsrika beteenden som redan finns i organisationen. Därefter säkerställer vi att ledarskapsutbildningen linjeras mot dessa.

Designa

Vi skapar utbildningsprogram som är anpassade till behovet av lärande som finns i din organisation. Vi levererar en väl genomtänkt lärresa som stödjer dina ledarskapsutvecklingsmål.

Genomföra

Vi skapar effektivt lärande, utöver kunskap så tränar vi människor att använda sina nya färdigheter i sitt arbetsliv.

Mäter

Vi mäter och utvärderar all vår utbildning för att säkerställa att din organisation når de resultat ni strävat efter.
  1. Definiera
  2. Designa
  3. Genomföra
  4. Mäta

HUR VI ÄR ORGANISERADE

Engagemang påverkar affärsresultatet. Ledarskap driver engagemang. Vi skapar ledarskapsutbildning som ger förutsättningar för ledare att öka engagemanget.

Så här är vi organiserade för att kunna leverera. Hos oss ligger hela skillnaden i:

  • Fast anställda konsulter, på så sätt vi kan vi skapa likformighet i genomförandet när många konsulter utbildar parallellt
  • Teknikstöd genom vår lärplattform Promote som möjliggör så väl en förlängning av lärresan samt uppföljning
  • Vårt sätt att designa och mäta våra utbildningsinsatser med stöd av forskning för att säkerställa att vi når de resultat som vi tillsammans har kommit fram till

"Vi ser att de kunder som själva är engagerade och verkligen menar allvar med ledarträning också är de som får mest ut av den och lyckas bäst. De verksamheter som ser fördelarna med att jobba med ledarskap och engagemang är de som också ser resultatet av utbildningsinsatsen i siffrorna."

Jonas Hedin, VD på Mindset

Det fungerar

Brandon Hall

År 2018 belönades Mindset med två guld, i kategorin ”Best Advance in Leadership Development” på Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards, för våra ledarskapsutbildningar hos PEAB och Scania.

Impact Study

En omfattande studie utförd av BEI (Brinkerhoff Evaluation Institute) visar att Mindsets utbildningar, i kombination med lärplattformen Promote, ger en högre grad av bestående beteendeförändring både på individuell och organisatorisk nivå, än genomsnittet.

High Performance Learning Journeys

Vårt sätt att leverera ledarskapsutbildning är ett resultat av 20+ års erfarenhet och vetenskapligt etablerade metoder. Vi skapar High Performance Learning Journeys (HPLJ) när vi utformar våra träningar. HPLJ är en metodologi som är baserad på över 40 års forskning på hur man driver resultat av utbildning i verksamheter.

Kirkpatrick Certifiering

Mindset är den enda Kirkpatrick guldcertifierade utbildningsleverantören i Skandinavien, en utvärderingsmetod som mäter önskat utfall av utbildningen.

Priser & Certifieringar

Nordens enda
Kirkpatrick-guldcertifierade utbildare

Gold Excellence in Leadership Development 2018

Gold Certified Kirkpatrick Professionals

High Performance Learning Journeys Certified Professionals

Dagens Industri MästarGasell

2021 EFMD Excellence in Practice Award: GOLD

Intresseanmälan

Hur vi gör

Obligatorisk