Kirkpatrick-modellen – utvärdering av utbildningar

Kirkpatrick-modellen – utvärdering av utbildningar

Vad är målet med att gå en utbildning för företag? Vad vill man uppnå med sin investering, oavsett om det gäller en enskild medarbetare som går en öppen kurs eller om det är en ledarskapsutbildning som löper över flera års tid? 

Det är naturligtvis olika från person till person, från företag till företag. Utbildning för företag används ofta som belöning eller för att höja motivationen, men medvetna beställare har ett större perspektiv där även effekt och resultat är målet och det man strävar efter. Inom alla branscher pratas det om ROI, så även inom utbildningsbranschen. Den mäts bäst i vilken önskad effekt som utbildningen ger och visar sig i konkreta beteendeförändringar väl tillbaka i vardagen på jobbet. 

Vad är Kirkpatrick-modellen? 

Kirkpatrick-modellen kom till som en förklaringsmodell för att utvärdera vuxenlärande, efter att en utbildning eller kurs genomförts. Modellen publicerades första gången redan för exakt 60 år sedan, det vill säga år 1959, då Donald L Kirkpatrick var Professor på University Of Wisconsin. Kirkpatrick-modellen dokumenterades dock ordentligt för första gången 1994 i boken ”Evaluating Training Programs” (Berrett-Koehler Publishers). Idag är modellen den mest väletablerade när det gäller att utvärdera utbildning. Både av utbildningsleverantörer och beställare av utbildningsinsatser. Idag förvaltas modellen och företaget Kirkpatrick Partners av Donalds son James Kirkpatrick.

Kirkpatrick-modellens fyra nivåer för att utvärdera utbildning och lärande:

Nivå 1: Reaktion – Hur upplevde deltagarna utbildningen? 

På nivå 1 får vi veta hur deltagaren upplevde utbildningsmiljön under kursen. Om kaffet var varmt och bullen god, hur maten som serverades var och om det var en inspirerande utbildare. Viktigt, absolut, men det säger ingenting om själva lärandet eller om vad en deltagare tar med sig efteråt och använder i sin vardag. 

Nivå 2: Lärande – På vilket sätt ökade deltagarnas kunskapsnivå och kompetens?

På nivå 2 i Kirkpatrick-modellen får vi en bild av utbildningens innehåll, dess nivå och relevans. Här besvaras frågan “har deltagarna lärt sig något?”. Det är viktiga fakta att analysera, men på samma sätt som nivå 1 säger det mindre om i vilken grad de kommer att implementera den nya kunskapen i sin vardag. 

Nivå 3: Beteendeförändring – På vilket sätt har beteenden och arbetssätt förändrats? 

Först i nivå 3 når vi den nivå där frågorna svarar på hur deltagaren använt sina nya kunskaper i sin roll på arbetsplatsen. Det är i detta steg man kan se om utbildningens innehåll faktiskt implementeras. 

Nivå 4: Resultat – Vilken effekt har uppstått i företaget till följd av utbildningsprogrammet? 

Avslutningsvis kommer den eftersträvansvärda nivå 4, vilket är den del som utvärderar i vilken grad utbildningen är ett medel för ett företag för att nå det övergripande resultatet. Bästa möjliga resultat? Att utbildningen implementerats och fått som följd att företagets resultat ökat. 

Ledarskapsutveckling på Mindsets med verklig effekt 

Mindset levererar utbildningsprogram inom projektledning, kommunikation, affärsmannaskap och ledarskapsutveckling, för att få samtliga chefer och ledare på er organisation att arbeta kollektivt mot bolagets affärsmål. På så sätt når vi alltid resultat, vilket kan bevisas genom Kirkpatrick-modellen. Dessutom är flera av våra anställda Kirkpatrick certified professionals. Kontakta oss för att reda på hur Mindset kan leda ert företag framåt.

Intresseanmälan

Kirkpatrick-modellen – utvärdering av utbildningar

Obligatorisk