Webbinar och virtuella utbildningar

Har du medarbetare som du numera leder på distans? Vi på Mindset tycker att det är viktigt att alla får de rätta förutsättningarna för att lyckas med sitt arbete givet den rådande situationen. För att du och din organisation ska få konkreta tips och verktyg att arbeta mer digitalt erbjuder vi på Mindset webbinarium och virtuella utbildningar som vi samlar här.

Webbinar

Så lyckas du med din försäljning virtuellt

 – Inspiration och konkreta tips!

Leda effektiva virtuella möten

Virtuella möten – hur vi kan öka tillgänglighet och effektivitet med hänsyn till hållbarhet? Förutsatt att vi använder tekniken, oss själva och deltagarna rätt blir det ett lönsamt och produktivt sätt att jobba. Vi hjälper dig att lyckas ännu bättre med dina virtuella möten.

Datum: 27 maj, kl 13.00-16.00
Tid: 3 timmar
Plats: Online
Pris: 1995 sek

Självledarskap- Effektfull medarbetare

Önskar du att dygnet hade fler timmar eller att du helt enkelt skulle hinna med mer? Vet du inte vad eller hur du ska prioritera? Söker du balans mellan arbets- och privatliv? Du känner att du slösar energi på saker du inte kan påverka. Lösningen är inte alltid att arbeta fortare, lösningen är att utnyttja din tid mer effektfullt.

Datum: 2 juni, kl 09.00-12.00
Tid: 3 timmar
Plats: Online
Pris: 1995 sek

Leda på distans

Ditt ledarskap påverkas när du leder på distans, men det förändras inte i grunden. Du har dock fått en annan miljö för att leda din verksamhet/grupp, bygga relationer, förtroende och nå resultat som du behöver hantera och anpassa dig efter. Att leda på distans skapar både utmaningar och möjligheter för dig som ledare för att vara närvarande, tillgänglig och tydlig för dina medarbetare.

Datum: 2 juni, kl. 13.00 – 16.00
Tid:3 timmar
Plats: Online
Pris: 1995 sek

Mindset stöttar dig som chef och ledare