Ledarskaputbildning

Får du ut full kraft av din affärsstrategi?

VAD VI GÖR

Forskningsresultat visar att ledarskap driver engagemang. Faktum är att ledarskap är den enskilt största påverkaren av engagemangsgraden i en organisation. Värdekedjan är tydlig, gott ledarskap driver medarbetarengagemang, en högre grad av engagemang ger förbättrade affärsresultat, tillväxt, lönsamhet och mer nöjda kunder. Vår ledarskapsutbildning hjälper dig att skapa engagerade ledare.

Ledarskap som
driver engagemang

Vi Definierar, Designar,
Genomför och Mäter
utbildning

Mindset definierar, designar, genomför och mäter ledarskapsutbildningar. Baserat på er strategi och era behov, skapar vi unika utbildningsprogram som driver engagemang. Det hjälper er att styra mot affärsstrategin och påskynda effektivitet och tillväxt i organisationen.

Vi skapar ledare
som driver resultat

HUR VI GÖR

Mindset jobbar med bolag vars utmaning är att skapa förståelse och engagemang för någon form av förändring. Det kan handla om att nå ett konkret mål, sätta en ny kultur eller ge kraft bakom en vald strategi. Genom våra skräddarsydda ledarskapsutbildningar kan vi ge ledare och chefer verktyg för att skapa det engagemang och den beteendeförändring som krävs, i din organisation.

"Utbildningen är anpassad efter det som vi, tillsammans med Mindset, har definierat som framgångsfaktorer i vardagen. Alla våra ledare går samma utbildning och på så sätt skapar vi ett gemensamt språk kring ledarskap. Tack vare det ser vi att ledare och medarbetare inom organisationen tar ansvar och vågar ta nödvändiga beslut, vilket skapar resultat."

Martin Malmvik, VD på Axel Johnson International

peab_circle
ambea_circle
NCC
skanska_circle

Exempel på
anpassade
utbildningar

EXEMPEL PÅ UPPDRAG VI LEVERERAT TILL ANDRA KUNDER

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Chefer som leder chefer
 • Ledarskapsprogram – Mellanchefer
 • Ledarskapsprogram – Gruppchefer
 • Ny som chef
 • Leda utan att vara chef
 • Talangprogram
 • Ledarskapsprogram – butikschefer
 • Ledarskapsprogram – Lean
 • Praktiskt ledarskap
 • Onboarding för chefer
 • Lagbasträning
 • Coachande ledarskap

VARFÖR DET FUNGERAR

En ledare kan påverka på individnivå. Ett team av ledare kan påverka hela organisationens riktning. Ett gemensamt sätt att leda skapar kraft och beslut fattas utifrån företagskultur och affärsstrategi. Ju fler ledare i en organisation som anpassar sitt agerande utifrån affärsstrategin desto större genomslagskraft får den.

Det
fungerar

Priser & Certifieringar

Gold Excellence in Leadership Development 2022

BH_2022_3

Gold Certified Kirkpatrick Professionals

kp-certified

High Performance Learning Journeys Certified Professionals

hplj_certification

Dagens Industri MästarGasell 2019

mastergasell

Intresseanmälan

Ledarskap

Obligatorisk