Projektledning

Med ledarskapet
i fokus

VAD VI GÖR

Oavsett projekt, oavsett projektmodell, oavsett organisation så är målsättningen med utbildning att ge rätt förutsättningar att planera, driva och följa upp ett projekt. Deltagarna får med sig kunskaper som utgör grunden för att kunna sätta upp ett projekt som säkerställer ett bra resursutnyttjande och sätter nyttan för organisationen först.

Bli bättre på
att leda ditt projekt

Vi Definierar, Designar,
Genomför
och Mäter
utbildning

Mindset definierar, designar, genomför och mäter utbildning i projektledning. Baserat på era mål och behov, skapar vi unika utbildningsprogram som förbättrar ert sätt att leda projekt i framtiden.

Lära genom
att göra

HUR VI GÖR DET

I samtliga av våra utbildningar lär vi genom att göra. I våra projektledarutbildningar går vi igenom ett fiktivt case där man i en trygg miljö får sätta upp och styra ett projekt genom de uppgifter, utmaningar och risker som det innebär. Deltagarna ställs inför många av de frågor som de sedan möts av i vardagen och med hjälp av vår konsult får de träna på att hantera och parera dessa på ett professionellt sätt.

Som projektledare behöver du kunna bygga stabilitet och fungerande team. Att som ledare utan formell makt driva gruppen och dess individer framåt inom ramarna för det uppdrag som projektet utgör, ställer högre krav på det personliga ledarskapet. Vår utbildning inom projektledning tränar därför på förmågan att kommunicera tydligt, utrustar dem med verktyg för att motivera och skapa samhörighet i projektgruppen.

”Ett gott ledarskap och god kommunikation är centralt när man ska driva projekt”

NCC
vattenfall_circle
SSAB
gknaerospace_circle

Exempel på
anpassad utbildning

EXEMPEL PÅ PROGRAM VI LEVERERAT TILL ANDRA KUNDER

  • Grundläggande Projektledning
  • Projektledarprogram
  • Project Management Professional Preparation Certification Program
  • Projektbeställning större projekt
  • Projektbeställning
  • Projektkunskap för linjechefer
  • Projektmognad

VARFÖR DET FUNGERAR

Mindsets erfarenhet av att arbeta med ledarskap i kombination med att vi arbetar verksamhetsnära ger deltagarna rätt förutsättningar för att skapa och driva stabila projekt.

Under våra utbildningar för projektledare analyserar vi verksamhetens behov och diskuterar igenom de utmaningar som en projektledare ställs inför i alla faser av ett projekt. Med förstudien som utgångspunkt så anpassar vi därefter utbildningen så att den stödjer den verkliga miljön genom att använda verksamhetsnära exempel.

Utbildningen inom projektledning bygger helt och hållet på träning och praktiskt genomförande av projektexempel.


Det fungerar

Intresseanmälan

Projektledning

Obligatorisk