Referens

Martin Malmvik, VD på Axel Johnson International

”Vi ser att de kunder som själva är engagerade och verkligen menar allvar med ledarskapsträning också är de som får ut mest och lyckas bäst. Axel Johnson International är ett lysande exempel på ett sådant bolag”, säger Mindsets VD och grundare Jonas Hedin.

Axel Johnson logo

Ledarskap är verkligen centralt och viktigt hos vår kund Axel Johnson International.

 

Här kan du läsa mera om hur Axel Johnson Internationals VD Martin Malmvik resonerar kring ledarskap och ledarskapsträning.

Varför är det så viktigt med ledarskap hos er?

Vi är en industrigrupp med mer än 110 dotterbolag som är verksamma inom 5 olika affärsområden, idag är spridda över 27 länder. En så pass diversifierad grupp kräver ett decentraliserat ledarskap där varje lokalt bolag och VD tar ansvar för sin lokala affär. Vi förvärvar bolag för att utveckla dem över generationer, därför vill vi också ge varje bolag de bästa förutsättningarna för att lyckas på lång sikt. För oss betyder det ledare som är modiga och tar ansvar för sin verksamhet och dess framtid, vilket gör det så viktigt att vi förser dem med de rätta verktygen för att lyckas som ledare. Därtill har värderingar en central roll i vår verksamhet och är tätt kopplade till hur vi ser på ledarskap. De ger ett ramverk för varje ledare att verka inom och kunna luta sig mot i vid svåra situationer. Därför är ledarskap helt centralt för oss på Axel Johnson International.

Vad är det som gör att ni är nöjda med Mindset som partner när det gäller ledarskapsträning?

Mindset har en stor förståelse för vad det är vi vill få ut av träningen samt förenklar och förtydligar vilket snabbt ger effekt i vardagen. Ledarträningen är verkligen anpassad till våra värderingar och behov. Förberedelseuppgifterna inför varje träningstillfälle lämnar utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte i klassrummet. Det är mycket värdefullt för deltagarna att, tillsammans med Mindsets konsulter, få arbeta med att definiera värderingar och diskutera med andra i liknande roller, till exempel hur man som ledare använder situationsanpassat ledarskap i olika kulturer.

Vilket resultat ser du att ni har skapat av ledarskapsträningen?

Tack vare att vi har varit konsekventa i vårt arbete med ledarskap över tid har vi skapat goda resultat. Det är till exempel obligatoriskt för alla VDar på nyförvärvade bolag att inom två år gå ledarskapsprogrammet, för att de ska förstå våra värderingar och få verktygen för att lyckas som ledare inom Axel Johnson International-koncernen. Utbildningen är anpassad efter det som vi, tillsammans med Mindset, har definierat som framgångsfaktorer i vardagen. Genom att alla våra ledare går samma utbildning skapar vi ett gemensamt språk kring ledarskap. Satsningen som vi gör, där ledarträningen är en viktig del, gör också att medarbetare trivs bättre. Där det finns tydlighet och där medarbetare vet vad de ska göra, där finns det också tillit. Tack vare det ser vi att ledare och medarbetare inom organisationen tar ansvar och vågar ta nödvändiga beslut, vilket skapar resultat.

Intresseanmälan

Case Axinter

Obligatorisk