Referens

Charlotte Svalstedt,
HR Chef på HSB

”Jag kan se en direkt koppling mellan vår vinst av kundkristallen och den utbildning i affärsmannaskap som Mindset gjorde för oss” säger Charlotte Svalstedt HR Chef, HSB i Stockholm. ”Med hjälp av Mindsets förmåga att göra det svåra begripligt och konkret så nådde vi resultat som fick positiv effekt i mötet med våra kunder. Tänk om alla 350 deltagare bara gör en sak från sin handlingsplan för att påverka lönsamheten – vilken maffig effekt det skapar!”

hsb-utan-text

HSB Stockholm är vinnare av Kundkristallen i kategorin ”Största lyft serviceindex”

HSB Stockholm är vinnare av Kundkristallen i kategorin ”Största lyft serviceindex”. Det står klart efter att undersökningsföretaget AktivBo på kvällen den 7 februari utsåg Sveriges bästa hyresvärdar 2018. AktivBo mäter bland annat faktorer som personlig service, fastigheternas kvalitet, trygghet, rent och snyggt, återkoppling, att ta kunden på allvar och att få hjälp när det behövs.

”HSB jobbar med kunden och medlemmen i fokus” berättar Charlotte Svalstedt, HR Chef, HSB Stockholm. ”Vi valde därför att koppla ihop medarbetarundersökningen och kundundersökningen. På så sätt så får vi en bra överblick och ett helhetsperspektiv över vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. I samband med detta så växte behovet fram av en utbildning inom affärsmannaskap.” Mindset fick i uppdrag att skapa en insats som skulle stötta samtliga medarbetare i att se sin del och sitt bidrag till det övergripande affärsresultatet. Nyckeln till detta finns i mötet med kunden.

Upplägget blev en heldag affärsmannaskap, innehållet är affärsekonomi men utifrån medarbetarens vardag. ”Det bästa med utbildningen på Mindset”, säger Charlotte, ”är den starka kopplingen till verksamheten. Efter genomförd utbildning hade alla fastighetsskötare gjort en handlingsplan med konkreta aktiviteter med direkt påverkan på lönsamheten och kundnöjdheten. Dessa handlingsplaner kunde omsättas direkt i vardagen och skapar på så sätt omedelbar nytta och resultat.”

I den senaste kundundersökningen, efter att affärsmannaskapsutbildningen av fastighetsskötarna är genomförd, ligger siffran på hela 90% kundnöjdhet. HSB:s framgång ute hos kund är ett kvitto på att arbetet med medarbetarna, och satsningen på affärsmannaskap verkligen fungerar.

”Jag kan se en direkt koppling mellan vår vinst av kundkristallen och den utbildning i affärsmannaskap som Mindset gjorde för oss” säger Charlotte. ”Med hjälp av Mindsets förmåga att göra det svåra begripligt och konkret så nådde vi resultat som fick positiv effekt i mötet med våra kunder. Tänk bara om alla 350 deltagare gör en sak från sin handlingsplan för att påverka lönsamheten – vilken maffig effekt det skapar!”

Intresseanmälan

Case HSB

Obligatorisk