Referens

Maria Fagerberg Wolffram, Projektledarkonsult

”Ett gott ledarskap och god kommunikation är centralt när man ska driva projekt”

Maria är konsult hos Mindset och certifierad projektledare enligt PMI med gedigen erfarenhet att själv leda och driva internationella projekt

”Ett gott ledarskap och god kommunikation är centralt när man ska driva projekt”, säger Maria Fagerberg Wolffram, konsult inom projektledning på Mindset. Maria är certifierad projektledare enligt PMI som är en av världens mest etablerade certifieringar inom projektledning, med gedigen erfarenhet att själv leda och driva internationella projekt bland annat inom försvarsindustrin på Saab Electronic Defence.

Att leda ett projekt är att fullt ut ansvara för en komplex uppgift inom de ramar och förutsättningar som finns. Leveransens innehåll, tiden och kostnaden skall bevakas samtidigt som resurser ska användas på ett hållbart sätt. Maria Fagerberg Wolffram är certifierad projektledare enligt PMI, det innebär att innehavaren har dokumenterad erfarenhet och kunskap inom projektledning enligt PMI best practice. Mindsets utbildningar på olika nivåer inom projektledning stöder både PMI och IPMA certifiering. Vi vet att det är bra ledarskap som skapar engagemang, i organisationer och inom en projektgrupp. Förutom den kunskap som krävs för att driva och genomföra projekt så är ledarskapet en förutsättning.

Intresseanmälan

Case Maria Fagerberg Wolffram

Obligatorisk