Referens

Henrik Jonth, Försäljningschef på Swedol

”Mindset har på ett enastående sätt haft hög service i deras arbete, såväl i feedback och återkoppling vid eventuella frågor som vid utbildningstillfällena.”

swedol

"Vi ville investera i våra säljares utveckling"

 

Swedol ville utveckla sitt säljteam och få sina säljare att bli ännu mer strukturerade, affärsmässiga och trygga med att ”ta trappan upp” i beslutshierarkin för att få möjlighet att skapa en helhetslösning med kunden.

Swedol är grundat år 1963 och har en tydlig vision om att vara ett företag som erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Swedols försäljning är huvudsakligen inriktat på små och medelstora företag inom bland annat transport, bygg, verkstad och industri.

Henrik Jonth, försäljningschef på Swedol fick först kontakt med Mindset mailvägen.

”Vi har vid två olika tillfällen de senaste åren investerat i våra säljares utveckling kring försäljning och affärsmannaskap. Vi jobbar mot B2B företag där produktkännedom, ordning och reda, struktur och affärsmannaskap är väldigt viktigt för att lyckas. Många säljare man har mött genom åren har inga problem att prata med ”Kalle på verkstadsgolvet” men lite svårare att ”ta trappan upp” till Kalles chef som sitter med plånboken och de större investeringsbesluten.

Det var detta som var vår primära utmaning; att få våra säljare att bli ännu mer strukturerade, affärsmässiga och sedan känna sig trygga att ”ta trappan upp” och där få till ett helhetsavtal med kunden.”

Tillsammans med Swedol designade och genomförde Mindset två olika programupplägg där fokus för utbildningsinsatserna var förändring i det dagliga säljarbetet – Säljarna skulle komma ifrån utbildningarna med vässade färdigheter och konkreta verktyg. Tydliga mål för varje dag och för varje kundmöte.

Under det andra säljträningsprogrammet användes programstödet Promote® för att driva utvecklingen framåt, mot önskade beteenden och resultatmål.

Genom att använda programstödet kunde både Mindsets utbildare och Swedols säljledning kontinuerligt följa och se progressen samt stötta säljarna, också mellan de lärarledda utbildningstillfällena. När två tredjedelar av programmet var genomfört (slutet av augusti 2015) hade säljarna genomfört 597 hemuppgifter. Hemuppgifter speciellt framtagna för Swedol i syfte att driva försäljningen framåt och skapa önskade resultat.

”Våra säljare är mycket nöjda med de utbildningar vi nu kört via Mindset. Jag kan varmt rekommendera Mindset som partner om ni vill få era säljare att växa som människor och säljare.” – Henrik Jonth

Intresseanmälan

Case Swedol

Obligatorisk