Referens

Jens Ahlstrand, Executive Support Manager och tf. HR-chef på Visma Spcs

”Nu kopplar vi alla våra insatser till vår ledarfilosofi och den röda tråden vi har i vår ledarutveckling tillsammans med Mindset. Idag har vi starkare, tydligare och mera självsäkra ledare som leder med en fingertoppkänsla.”

vistma logo

”Det är genom ledarna som vi kan skapa engagemang i hela organisationen.”

Vill du kort beskriva hur vårt samarbete startade?

Ledarskapet har alltid fått ett stort utrymme i vår organisation och vi har alltid haft många bra ledare, men det saknades en tydlighet. En samordning och en gemensam riktning, vi hade inte en enhetlig syn på vad ledarskap på Visma Spcs är. Vi stod inför en organisationsförändring, och insåg då att ett tydligt ledarskap nu var en av nycklarna för att lyckas nå dit vi ville.

Arbetet startade med att vi började fråga oss vad som är nödvändigt att rusta våra ledare med i förhållande till den förändringsresa vi stod inför och det vi skulle uppnå. Därefter behövde vi ta reda på vilka som verkligen ville vara med på denna resa. Det var startskottet inför den utveckling som vi behövde göra.

 

Hur kommer det sig att ni valde Mindset?

”Vi ville inte bara ha en kurs, vi hade behov av att skapa beteendeförändring.”

Vi såg framför oss ett långsiktigt arbete i ett partnerskap och här fanns det en vilja att jobba gemensamt för att dels öka förtroendet för våra ledare och genom det få till den beteendeförändring vi behövde. I detta läge så letade vi efter en samarbetspartner som vi ville jobba med och det var då vi fattade tycke för Mindset. Vi valde er som partner först och främst på grund av det stora engagemang som ni visade oss.

Mindset var noggranna med att ta fram konsulter som matchade vår kultur. Det fanns ett tydligt fokus på ledarskap och en gemensam syn på vad ledarskap är, det är ett hantverk att leda människor.

En av beslutsfattarna hade dessutom gått en öppen kurs hos er inom Presentationsteknik. Där blev hon bekant med sättet att kombinera klassrumsträningen med det digitala lärstödsystem som ni använder, Promote. Vi såg fördelarna med att arbeta före/under och efter en utbildning och gillade verkligen det konceptet. Förstod ganska snabbt att Mindset inte bara levererar en kurs, de levererar ett hållbart lärande.

Den erfarenheten ledde också till insikten att vi inte bara ville ha en kurs, vi hade behov av att skapa beteendeförändring.

Den digitala plattformen spelade också en stor roll för att våra ledare skulle kunna dela med sig av sin kunskap och lärdom till andra ledare, vi ville genom utbildningen också bygga ett lärande ledarcommunity.

 

Varför är det så viktigt med ledarskap hos er?

För att det är genom ledarna som vi kan skapa engagemang i hela organisationen.

Som många andra företag märker även vi att man som medarbetare väljer ledare, en ledare att följa och inspireras av. Det är det goda ledarskapet som får medarbetare att stanna. Ett gott ledarskap gör vårt företag attraktivt och lockar talanger att söka sig till oss och får våra stjärnor att stanna.

Ledarna är oerhört viktiga för verksamhetens utveckling. Ledarna är de som visar vägen, skapar den rörelse vi behöver, i rätt riktning. Det är de som driver och skapar engagemang. Mål och strategier bryts ner i ett hur.

 

Vilka resultat ser ni av er totala satsning på ledarskapet?

”Vi har skapat modiga ledare som vågar tro på saker som de gör och som vågar vara tydliga.”

Samarbetet med Mindset har skapat en tydlighet och riktning av en gemensam grundsyn av att leda på Visma Spcs. En tydlighet för samtliga ledare men även för alla våra medarbetare. VI har under resan med vårt ledarprogram varit väldigt transparenta med innehållet och utvecklingen våra ledare står inför och det har skapat en nyfikenhet i organisationen men också gett utrymme för våra ledare att faktiskt “få träna” ledarskap.

Genom en tydlig ledarfilosofi, “passion, mod och tillit “, har vi skapat en utgångspunkt för vad vi ser som framgångsrikt beteende hos ledare i vår verksamhet. Genom det har vi  tillsammans med Mindset fått en klar bild över våra behov och mål när vi tillsammans designade ledarskapsutbildningen. Utbildningen är en viktig del i att göra ledarprofilen levande och stärka de beteenden som vi ville. Det var enhetlighet som vi behövde och i den senaste medarbetarundersökningen så har vi toppresultat på alla våra ledare i vår organisation.

Att fortsätta att jobba med ledarskapet är enormt viktigt för oss. Det fungerar inte att göra en insats och sedan tro att det är fixat. Som ledare på Visma Spcs ska man känna en glädje i att vara ledare och en passion för hantverket.

Genom samarbetet med Mindset har vi kunnat lägga en plattform för ledarskapet på Visma Spcs. Med det som grund och fokus på att skapa en miljö att dela kunskap, erfarenheter, utvecklas och stötta varandra har vi som företag skapat forum för våra ledare att mötas. Nu kopplar vi alla våra insatser till vår ledarfilosofi och den röda tråden vi har i vår ledarutveckling tillsammans med Mindset. Idag har vi starkare, tydligare och mera självsäkra ledare som leder med en fingertoppkänsla.

 

Intresseanmälan

Case Visma Spcs

Obligatorisk