Referens

Electrolux Professional

Med en förnyad säljprocess ville man återskapa säljglöden i organisationen, öka proaktiviteten, stärka positioneringen på marknaden och dessutom stärka varumärket. Med bakgrund av detta utvecklade Mindset och Electrolux, det omfattande säljprogrammet ”Passion For Sales”.

Electrolux logo

Framgångsrika insatser inom affärsmannaskap

 

För att en utbildning ska ge varaktiga resultat måste kopplingen mellan utbildningens innehåll och verksamhetens utmaningar vara glasklar. Målet med utbildningen måste verka enligt verksamhetens mål, långsiktiga eller kortsiktiga.

Detta är något som Electrolux Professional tagit fasta på i sin omfattande satsning för att förbättra sin säljprocess. Utbildningsresan startade i den svenska organisationen där man tog fasta på begreppet Operational Excellence, det innebär ständig utveckling av en process som redan är välfungerande. Genom nya strukturer, djupare förståelse för kundvärde och kvalitetssäkring görs processen ännu bättre.

Med en förnyad säljprocess ville man återskapa säljglöden i organisationen, öka proaktiviteten, stärka positioneringen på marknaden och dessutom stärka varumärket. Med bakgrund av detta skapades Passion For Sales, ett omfattade säljprogram med 8 dagars klassrumsträning som löpte under ett halvår. Istället för att göra enskilda punktinsatser fick hela organisationen en gemensam verktygslåda och uppgifter att träna på i sin vardag.

”Genom att skapa ett program som är anpassat efter verksamheten och dess utmaningar ökar deltagarens vilja att påverka, förstärka och fullfölja önskade beteenden i rätt riktning.” säger Christer Linde, Affärsområdeschef, Affärsutveckling på Mindset.

Resultatet av träningen för Electrolux Professional är mycket lyckat. Siffrorna på den svenska marknaden visar en positiv utveckling genom ökad försäljning, ett bättre samarbete mellan säljrepresentanter och återförsäljare samt en hög grad av ROE, return of expectations. Konceptet används nu internationellt inom koncernen Electrolux, och även där har liknande positiva resultat kunnat uppvisas.

De tydligaste resultaten har märkts på siffrorna genom ökad försäljning och ökad förståelse för hela organisationen när alla använder samma verktyg och språk.

”Vi ser fram emot att fortsätta utbildningarna och bidra ännu mer till den redan starka positionen som Electrolux Professional har på marknaden”, säger Christer Linde.

Intresseanmälan

Referens Electrolux

Obligatorisk