Referens

Anders Berge, Head of People and Organisation på Peab

”Mindset levererar ledarskapsutbildning som har fäste i verkligheten, med det menar jag att det går att praktisera direkt när man kommer tillbaka till jobbet. Mindset håller det på en praktisk och pragmatisk nivå hela vägen, från att vi tillsammans definierar behovet, designar utbildningen, genomför den och följer upp.”

img-11

En vinnande satsning på ledarskap

Vad är det som gör att ni är nöjda med Mindset som partner när det gäller ledarskapsutbildning?

Det är ledarskapsutbildning som har fäste i verkligheten, med det menar jag att det går att praktisera direkt när man kommer tillbaka till jobbet. Mindset håller det på en praktisk och pragmatisk nivå hela vägen, från att vi tillsammans definierar behovet, designar utbildningen, genomför den och följer upp. Allt återknyter till deltagarens verklighet: förberedelseuppgifter, chefsinvolveringen, att deltagarna kommer med tre exempel från sin vardag som de får jobba med, träna på, prova på mellan modulerna och återkoppla vid nästa träningstillfälle.

Varför är det så viktigt med ledarskap?

Vi ska verka lokalt med det stora bolagets muskler och möjligheter till synergier. Entreprenörskap är till stor del grunden för vår framgång. Vi ska värna lokala olikheter och samtidigt arbeta med det som vi vinner på att ha gemensamt. På så sätt kan vi hjälpa våra lokala starka personligheter att leda pragmatiskt, skapa ett gemensamt språk och skapa ett sätt att leda Peab.

Att ha Mindset som partner innebär att ha någon som hela tiden hjälper oss med detta och stärker oss i vår vardag.

Vad är anledningen till att ni valde Mindset?

Långsiktigheten, det finns ett genuint intresse och en vilja att hjälpa oss att bli bättre på att leda sig själv, sin grupp och även affären. Att tillsammans hitta förbättringsområden och utifrån det skapa uppgifter till utbildningen. Mindset har en lyhördhet för våra behov och en vilja till ständig förbättring av alla utbildningar. Sen är det ju så att Peab med värderingar såsom jordnära är ett ”no-bullshit företag” och det är Mindset också. Vi jobbar tillsammans med det som är viktigt för att bli bättre, inte det andra.

För oss är det viktigt att se en långsiktig ROI på vår investering. Vi vill skapa en solid grund för ett sätt att leda Peab, ett gemensamt språk, jobba med värderingarna och säkra att vi lever värderingsstyrt. Förutom detta så jobbar vi med att se hur vi, förutom genom ledarskapet, kan bidra till att fylla på med det som respektive chefsnivå behöver för att på ett bättre sätt driva affären. Allt detta hjälper Mindset oss med. Att ha en sådan partner i den investering som påverkar flest i vår organisation – är väldigt värdefullt.

Fyra olika nivåer av ledarskap – här är strategin lika för alla, varför?

Vi har chefer i fyra olika nivåer inom Peab, utspridda lokalt över Norden. Utmaningen är att skapa ett gemensamt sätt att leda Peab, detta gör vi bäst genom att använda samma leverantör och grundplatta för alla fyra nivåer. Ledarskapet är centralt och om man inte fixar grunderna så är man körd.

Genom att alla genomgår samma grundutbildning så kan vi skapa ett gemensamt språk bland alla ledare i hela bolaget. Vad vinner vi på det? Största förtjänsten är ett gemensamt språk, på så sätt ökar förståelsen för varandra. Det är förutsättningen för att lyckas ena det som ska vara gemensamt i en så stor organisation som vi är.

Vad anser du är grunderna i ett gott ledarskap?

Tydlighet – i riktningen vart är verksamheten på väg – mål och status efter vägen – återkoppling på rätt saker.

Kommunikation – både som verktyg för att lyckas vara tydlig och motvierande, och som verktyg när det inte fungerar.

Hur lyckas ni på Peab med det?

Genom att jobba med det kontinuerligt på olika sätt, alltid med våra värderingar för ögonen. Det är så oerhört viktigt att det vi jobbar med ger något konkret värde i vardagen, skapar långsiktiga förflyttningar i den riktning vi strävar mot och kontinuitet i form av trygghet i hur man leder på Peab.

Kanske så är den enskilt viktigaste indikatorn för hur medarbetare trivs eNPS, (dvs. i hur hög utsträckning rekommenderar medarbetarna sin arbetsgivare till vänner och familj). Här ligger vi på 13 % då vi idag har svensk industri branschsnitt på 8 %. Den skillnaden är vi övertygade har med gott ledarskap att göra. Det har bland annat lett till att just nu går vi bäst i branschen.

 

Intresseanmälan

Referens PEAB

Obligatorisk