Referens

Scania

Hur Scania förnyade sin ledarskapsträning.

Mindset fick uppdraget att gå in i ett redan befintligt utbildningsprogram för att stötta och effektivisera utbildningsinsatsen.

scania-logo-768x223

Hur Scania förnyade ledarskapsträningen

 

I Scanias fall fick Mindset uppdraget att gå in i ett redan befintligt utbildningsprogram för att stötta och effektivisera utbildningsinsatsen.

Vi vet att beteenden utvecklas steg för steg, det är få som efter en utbildning ändrar sitt beteende till 100 procent och förväntar sig perfekta resultat. Mot bakgrund av detta; hur underlättar du då för deltagaren att återvända till arbetsplatsen helt redo att använda sina nyvunna kunskaper?

Begreppet lärtransfer handlar om lärande som ger effekt, alltså att se till att de kunskaper du fått på utbildningen används i praktiken på din arbetsplats. Mycket handlar om chefsinvolvering, när varje deltagare engagerar sin chef i utbildningen blir processen att ändra ditt beteende mycket enklare efter avslutad kurs.

Scania är ett lysande exempel på hur lärtransfer tillämpades på ett sätt som gav direkt gensvar i organisationen.

I Scanias fall fick Mindset uppdraget att gå in i ett redan befintligt utbildningsprogram för att stötta och effektivisera utbildningsinsatsen. Genom att öka chefsinvolveringen och använda Mindsets programstöd Promote® så minskades tidsåtgången vad gäller antal utbildningsdagar med 25 procent, det gick att mäta kvaliteten och det visade sig att deltagarna blev mer engagerade i sin egen utveckling på jobbet.

Sex utbildningsdagar blev fyra och en halv, konkret innebar detta att deltagarna var borta kortare tid från jobbet, vilket i sin tur ökade effektiviteten. I Promote® fick deltagarna uppföljningsuppgifter och stöd. Effekten uppmättes till 85 procents lärtransfer vilket innebär att en stor majoritet av deltagarna faktiskt tillämpade det de hade lärt sig under kursdagarna, samtliga uppbackade av sin engagerade chef som under hela processen varit involverad i utvecklingen och lärandet.

Följande kravspecifikation låg till grund för programmet.

  • Samma innehåll som tidigare program
  • Färre utbildningstillfällen
  • Ökad nöjdhet hos beställare och deltagare
  • Höjd mätbar kvalitet efter förbättringen
  • Chefer borta från produktion kortare tid
  • Totalt sett ökad effektivitet på investeringen

Mindset är experter på träning som ger effekt. Vill du också öka företagets ledarskapsutveckling? Förbättra ditt utbildningsprogram?
Eller kanske skapa ett nytt? Välkommen till oss.

Intresseanmälan

Referens Scania

Obligatorisk