Referens

Anders Sällström, Marknads- och försäljningschef på Stena Recycling

”Utbildningen har lyft upp alla deltagare på samma fundament, och vi har skaffat oss en hög lägstanivå.”

stena-recycling

Försäljningsprogram på alla nivåer

 

Stena Recycling började efter en större omstrukturering att utveckla sin säljorganisation på alla nivåer i samarbete med Mindset. Ett av de långsiktiga målen var att få hela säljorganisationen att prata samma språk, ett annat mål var att utveckla ledarskapet.

När företaget efter en större omstrukturering bestämde sig för att utveckla sin säljorganisation gjorde de en bred satsning på samtliga nivåer inom sälj. Ett av de långsiktiga målen var att få hela säljorganisationen upp på samma fundament dvs säkerställa en bra lägsta nivå, ett annat mål var att utveckla ledarskapet inom sälj. Hur skapar en säljledare ett bra team, och framför allt, hur leder denne på ett sätt så att gruppen presterar sitt absolut bästa?

Utbildningen var inriktad på försäljning, men med olika utgångspunkt beroende på deltagarens utmaningar. Stena Recycling utvecklade ihop med Mindset ett antal utbildningsprogram med inriktning på bland annat säljteknik, affärsmannaskap och ledarskap för säljarna och säljledarna. Upplägget varierade lite, men ofta var det utformat med två moduler á 2 plus 1 dag med hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.

Erfarenheter från tidigare utbildningsprogram visade att uppföljningen av utbildningen var helt central för att få de nya kunskaperna att fästa och börja användas på arbetsplatsen. Mindsets upplägg med portalstödet Promote® passade därför organisationen perfekt. Oavsett typ av utbildning fanns det uppgifter inför kursen, mellan modulerna och efter utbildningstillfället. Dessa hemuppgifter var helt anpassade efter utbildningens mål och deltagarens behov.

Anders Sällström som är försäljningschef på Stena Recycling berättar att upplägget med förberdelsuppgifter och tillämpningsuppgifter efter ”träningen” skapade förväntningar på både deltagaren och deltagarens coach, som också var deltagarens chef. Engagemanget och deltagandet i Promote® har varit högt under hela programmet.

”Utbildningen har lyft upp alla deltagare på samma fundament, och vi har skaffat oss en hög lägstanivå. En förändring som redan nu märks är att många säljare i större utsträckning spenderar sin tid rätt på rätt kund – ett mer högkvalitativt arbetssätt helt enkelt”.

I samarbetet med Mindset lyfter Anders fram en bra dialog, en nära relation med återkoppling efter varje kurstillfälle och ett högt engagemang från ansvarig föreläsare som viktiga anledningar till att de är så nöjda. Också hos deltagarna har feedbacken varit positiv.Samarbetet med Mindset är långsiktigt och fortfarande pågående, och både Christer Linde som varit ansvarig utbildare från Mindset och Anders Sällström ser fram emot att fortsätta utvecklingen av programmet.

Anders avslutar ”Ju mer utbildningens verktyg används och utvecklas på företaget, desto mer kommer effekten fortsätta att öka.”

Intresseanmälan

Referens Stena Recycling

Obligatorisk